Cenovnik

Preduzetnik
pausalac

50 OD
  •  

Preduzetnik koji nije u sistemu pdv-a

100 OD
  •  

Preduzetnik koji je u sistemu pdv-a

120 OD
  •  

Preduzece doo van
pdv-a

120 OD
  •  

Preduzece doo u
pdv-a

140 OD
  •